Nybygg

Super User
Hits: 1333

Sats Bygg AS er et entreprenørfirma med solid forankring i stolte håndverkstradisjoner Nybygg inngår som en viktig del av vårt brede kompetansefelt. Vi påtar oss rollen som hovedentreprenør. I oss har du en pålitelig samarbeidspartner som vekter solide bånd til oppdragsgiverne meget høyt når vi setter opp nybygg. Dette gir deg som kunde trygghet – spesielt i forbindelse med prosjekter som nybygg. Kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende nøkkelbegrep for oss.